zaloguj
ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW
CENNIK

 


 

Złożoność procesu obliczania charakterystyki energetycznej obiektów powoduje, że wycena każdego zlecenie ma charakter indywidualny, zależny od wielu czynników, m.in.:

 • Rodzaju obiektu:  mieszkanie, dom jedno-,  wielorodzinny, budynek użyteczności publicznej,
 • Kształtu obiektu, złożoność bryły,
 • Powierzchni i kubatury obiektu,
 • Konstrukcji dachu,
 • Zróżnicowania powierzchni pod względem jej wykorzystania,
 • Rodzaju zastosowanych instalacji (m.in. klimatyzacji, solarnych),
 • Kompletności dokumentacji technicznej itp. Cena usługi obejmuje:

 • Wizje lokalną wraz ze sporządzeniem dokumentacji fotograficznej,
 • Analizę posiadanej dokumentacji technicznej,
 • Obliczenia świadectwa charakterystyki energetycznej,
 • Sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej
 • Przekazanie zleceniodawcy świadectwa wraz z obliczeniami w formie papierowej oraz elektronicznej.

Komplet sporządzonego Świadectwa Charakterystyki Energetycznej zawiera:

 • Dwa egzemplarze świadectwa energetycznego w formie papierowej, zabezpieczone  przed rozkompletowaniem ,
 • Świadectwo energetyczne w formie elektronicznej, na płycie CD, w formacie PDF dołączone do egzemplarza inwestorskiego,
 • Kserokopię uprawnień, oświadczenie i ubezpieczenia - dołączone do poszczególnych egzemplarzy.

 

Uwaga: Wystawiając świadectwa energetyczne zawsze dokonujemy pełnych obliczeń zgodnie z obowiązującą metodologią!
 

 

Cennik podstawowy


Typ budynku / obiektu

Cena netto

Lokal mieszkalny

Od 150 zł

Dom jednorodzinny do 250 m2

Od 300 zł

Dom jednorodzinny powyżej  250 m2

Od 400 zł

Budynki wielorodzinne do 1000 m2

Od 1000 zł

Budynki wielorodzinne powyżej 1000 m2

Od  1300 zł

Budynki użyteczności publicznej i inne

Cena ustalana indywidualnie

Przy braku lub tylko częściowej dokumentacji, cena usługi może wzrosnąć w zależności od zakresu przeprowadzanej inwentaryzacji budowlanej.

Dojazd do 15 km od siedziby firmy w Koszalinie – GRATIS !!!. Zlecenia powyżej 15 km rozliczany jest w formie ryczałtu w wysokości 1,0 zł/km licząc dojazd  i powrót.

 

Polityka rabatowa:    

W przypadku zleceń wielokrotnych (dla np. grupy obiektów) oraz w przypadku powiązania  wykonania świadectw   z usługą badań termowizyjnych nasza firma stosuje politykę rabatową.

 

Wystawiamy faktury VAT     -  cena netto  +  23% VAT

THERMO TANO
                   Waldemar Ćwiek
                   UL. POŁTAWSKA 6
                   75-072 KOSZALIN

             Tel.kom. +48 603 117 365
            Tel./ fax +48 (94) 3425 425

                  www.thermo-tano.pl
                 biuro@thermo-tano.pl
   www.thermo-tano.pl - 2013 - wszelkie prawa zastrzeżone                                                                                                             desing & hosting www.f-ski.pl