zaloguj
TERMOWIZJA
INFORMACJE PODSTAWOWE


TERMOWIZJA opiera się na znanym zjawisku fizycznym polegającym na emitowaniu fal elektromagnetycznych przez każde ciało o temperaturze wyżej niż zero bezwzględne 0 K (-273,15oC) Pomiary termowizyjne polegają na pomiarze natężenia promieniowania cieplnego (zakres promieniowania podczerwonego) Intensywność promieniowania cieplnego jest proporcjonalna do temperatury ciała a wyniki pomiarów przedstawiane są w postaci kolorowego termogramu, gdzie poszczególnym wartościom temperatury przyporządkowane są określone kolory. Już bezpośrednia analiza termogramów umożliwia zlokalizowanie miejsc występowania oraz ilościowej oceny strat ciepła z badanych obiektów.
Pomiary termowizyjne wykonywane przez naszą firmę są zgodne z PN-EN 13187 (Właściwości cieplne budynków. Jakościowa detekcja wad cieplnych w obudowie budynku. Metoda podczerwieni.)Dlaczego warto zainwestować w Ekspertyzę Termowizyjną?


Stosując pomiar przy wykorzystaniu kamery termowizyjnej w Twoim domu:

• ocenimy stan izolacji termicznej i wskażemy lokalizację miejsc o zwiększonych stratach        cieplnych
• wykryjemy niepożądane mostki cieplne i ubytki izolacji w przegrodach,
• zbadamy ściany zewnętrznych m.in. połączenia balkonów, dachów i stropodachów,
• wykryjemy i zlokalizujemy miejsca występowania zawilgoceń i przecieków w przegrodach,
• sprawdzimy izolacyjność termiczną i poprawność montażu okien, drzwi i bram garażowych,
• ocenimy szczelność kominów,
• wykryjemy i ocenimy zagrożenia zagrzybieniem (rozwój pleśni) w przegrodach,
• wytyczymy przebieg ogrzewania podłogowego i wskażemy (nie niszcząc podłóg) usterki i  nieszczelności w jego działaniu oraz dokładnie zlokalizujemy ich położenie,
• zlokalizujemy i odwzorujemy przebieg instalacji c.o. i c.w.u. z ciepłą wodą oraz ewentualne wycieki i nieszczelności,
• sprawdzimy drożność grzejników centralnego ogrzewania,
• wykonamy inspekcje przed- i poremontowe (przeglądy gwarancyjne – kontrolę wykonanych robót  termo-modernizacyjnych,
• spróbujemy zmierzyć się z każdym innym problemem, z który się Państwo do nas zwrócicie !


W ramach naszej działalności możemy podjęć się likwidacji części usterek (patrz zakładka: TERMOMODERNIZACJA METODĄ „BLOW-IN” WDMUCHIWANIE .    NIEINWAZYJNE DOCIEPLANIE PRZESTRZENI TRUDNODOSTĘPNYCH)
stosując rozszerzoną diagnostykę w oparciu o badania rzeczywiste przegród za pomocą inspekcyjnej kamery endoskopowej w celu ustalenia rodzaju i parametrów izolacyjnych materiałów wypełnieniowych, monitorowanie prac w trakcie robót jak również wykonanie badań termowizyjnych powykonawczych.
THERMO TANO
                   Waldemar Ćwiek
                   UL. POŁTAWSKA 6
                   75-072 KOSZALIN

             Tel.kom. +48 603 117 365
            Tel./ fax +48 (94) 3425 425

                  www.thermo-tano.pl
                 biuro@thermo-tano.pl
   www.thermo-tano.pl - 2013 - wszelkie prawa zastrzeżone                                                                                                             desing & hosting www.f-ski.pl