Rzetelna termowizja

Skuteczne docieplanie

Fachowa pomoc

jesteśmy członkiem

ZRZESZENIA AUDYTORÓW ENERGETYCZNYCH

W WARSZAWIE NR 1663

CERTYFIAKTY

Jest to dokument informujący nas o jakości budynku lub lokalu z punktu widzenia zużycia energii w tych nieruchomościach.

TERMOWIZJA

opiera się na znanym zjawisku fizycznym polegającym na emitowaniu fal lektromagnetycznych przez każde ciało o temperaturze wyżej niż zero bezwzględne

METODA „BLOW-IN”

metodą wdmuchiwania (blow-in) pozwala na dotarcie do każdej przestrzeni, w której nie jest możliwe w ułożenie sposób tradycyjny izolacji

CO MOŻEMY DLA PAŃSTWA ZROBIĆ ?

TERMOWIZJA opiera się na znanym zjawisku fizycznym polegającym na emitowaniu fal elektromagnetycznych przez każde ciało o temperaturze wyżej niż zero bezwzględne 0 K (-273,15oC) Pomiary termowizyjne polegają na pomiarze natężenia promieniowania cieplnego (zakres promieniowania podczerwonego) Intensywność promieniowania cieplnego jest proporcjonalna do temperatury ciała a wyniki pomiarów przedstawiane są w postaci kolorowego termogramu, gdzie poszczególnym wartościom temperatury przyporządkowane są określone kolory. Już bezpośrednia analiza termogramów umożliwia zlokalizowanie miejsc występowania oraz ilościowej oceny strat ciepła z badanych obiektów.

Pomiary termowizyjne wykonywane przez naszą firmę są zgodne z PN-EN 13187 (Właściwości cieplne budynków. Jakościowa detekcja wad cieplnych w obudowie budynku. Metoda podczerwieni.)

Zgodnie z Dyrektywą (2002/91/EC) Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 16 grudnia 2002 roku, dotyczącą jakości energetycznej budynków oraz nowelizacją Ustawy Prawo Budowlane z 19 września 2007 roku (Dz.U. z dnia 18 października 2007 r. nr 191, poz. 1373), jak również nowelizacją tej Ustawy z dnia     27 sierpnia 2009 r. – od dnia 1 stycznia 2009 roku każdy nowowybudowany, a także wprowadzany do obrotu, sprzedawany, wynajmowany budynek czy lokal mieszkalny i użytkowy w Polsce musi posiadać Świadectwo Charakterystyki Energetycznej.

TERMOMODERNIZACJA metodą wdmuchiwania (blow-in) pozwala na dotarcie do każdej przestrzeni, w której nie jest możliwe w ułożenie sposób tradycyjny izolacji. Docieplanie polega na wdmuchaniu izolacji w postaci sypkiej za pomocą specjalnego agregatu z wężem.
Materiał podawany jest pod ciśnieniem, co zapewnia dotarcie granulek materiału izolacyjnego do trudnodostępnych przestrzeni, przez specjalnie wykonane niewielkie otwory techniczne, w związku z czym metoda ta jest metodą mało inwazyjną.
W trakcie wykonywanych przez nas zleceń z zakresu termografii budynków nagminnie obserwowaliśmy błędy wykonawcze w zakresie braku ciągłości ocieplenia szczególnie na połączeniu izolacji pionowej ścian i połaci dachowych w rejonie murłaty osadzonej na zwieńczeniu ścian kolankowych.