ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW CERTYFIAKTY ENERGETYCZNE

Zgodnie z Dyrektywą (2002/91/EC) Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 16 grudnia 2002 roku, dotyczącą jakości energetycznej budynków oraz nowelizacją Ustawy Prawo Budowlane z 19 września 2007 roku (Dz.U. z dnia 18 października 2007 r. nr 191, poz. 1373), jak również nowelizacją tej Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – od dnia 1 stycznia 2009 roku każdy nowowybudowany, a także wprowadzany do obrotu, sprzedawany, wynajmowany budynek czy lokal mieszkalny i użytkowy w Polsce musi posiadać Świadectwo Charakterystyki Energetycznej.


1. Co to jest Świadectwo Charakterystyki Energetycznej Budynków?

Jest to dokument informujący nas o jakości budynku lub lokalu z punktu widzenia zużycia energii w tych nieruchomościach. Jeżeli Świadectwo Charakterystyki Energetycznej Budynków wykazuje duże zużycie energii przez budynek lub lokal oznacza to, że będziemy ponosić wysokie koszty podczas użytkowania, eksploatacji nieruchomości. Natomiast, jeżeli omawiany dokument wykazuje niskie zużycie energii przez nieruchomość, koszty eksploatacji będą niskie, a my zaoszczędzimy pieniądze.