CENNIK

Złożoność procesu obliczania charakterystyki energetycznej obiektów powoduje, że wycena każdego zlecenie ma charakter indywidualny, zależny od wielu czynników, m.in.:

 • Rodzaju obiektu:  mieszkanie, dom jedno-,  wielorodzinny, budynek użyteczności publicznej,
 • Kształtu obiektu, złożoność bryły,
 • Powierzchni i kubatury obiektu,
 • Konstrukcji dachu,
 • Zróżnicowania powierzchni pod względem jej wykorzystania,
 • Rodzaju zastosowanych instalacji (m.in. klimatyzacji, solarnych),
 • Kompletności dokumentacji technicznej itp.

 Cena usługi obejmuje:

 • Wizje lokalną wraz ze sporządzeniem dokumentacji fotograficznej,
 • Analizę posiadanej dokumentacji technicznej,
 • Obliczenia świadectwa charakterystyki energetycznej,
 • Sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej
 • Przekazanie zleceniodawcy świadectwa wraz z obliczeniami w formie papierowej oraz elektronicznej.

Komplet sporządzonego Świadectwa Charakterystyki Energetycznej zawiera:

 • Dwa egzemplarze świadectwa energetycznego w formie papierowej, zabezpieczone  przed rozkompletowaniem ,
 • Świadectwo energetyczne w formie elektronicznej, na płycie CD, w formacie PDF dołączone do egzemplarza inwestorskiego,
 • Kserokopię uprawnień, oświadczenie i ubezpieczenia – dołączone do poszczególnych egzemplarzy.

Uwaga: Wystawiając świadectwa energetyczne zawsze dokonujemy pełnych obliczeń zgodnie z obowiązującą metodologią!

Cennik podstawowy

Typ budynku / obiektu
Cena netto
Lokal mieszkalny
Od 150 zł
Dom jednorodzinny do 250 m2
Od 300 zł
Dom jednorodzinny powyżej 250 m2
Od 400 zł
Budynki wielorodzinne do 1000 m2
Od 1000 zł
Budynki wielorodzinne powyżej 1000 m2
Od 1300 zł
Budynki użyteczności publicznej i inne
Cena ustalana indywidualnie

Przy braku lub tylko częściowej dokumentacji, cena usługi może wzrosnąć w zależności od zakresu przeprowadzanej inwentaryzacji budowlanej.
Dojazd do 15 km od siedziby firmy w Koszalinie – GRATIS !!!. Zlecenia powyżej 15 km rozliczany jest w formie ryczałtu w wysokości 1,0 zł/km licząc dojazd i powrót.

Polityka rabatowa:
W przypadku zleceń wielokrotnych (dla np. grupy obiektów) oraz w przypadku powiązania wykonania świadectw z usługą badań termowizyjnych nasza firma stosuje politykę rabatową.

Wystawiamy faktury VAT - cena netto + 23% VAT