INFORMACJE PODSTAWOWE

Zgodnie z Dyrektywą (2002/91/EC) Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 16 grudnia 2002 roku, dotyczącą jakości energetycznej budynków oraz nowelizacją Ustawy Prawo Budowlane z 19 września 2007 roku (Dz.U. z dnia 18 października 2007 r. nr 191, poz. 1373), jak również nowelizacją tej Ustawy z dnia     27 sierpnia 2009 r. – od dnia 1 stycznia 2009 roku każdy nowowybudowany, a także wprowadzany do obrotu, sprzedawany, wynajmowany budynek czy lokal mieszkalny i użytkowy w Polsce musi posiadać Świadectwo Charakterystyki Energetycznej.

1. Co to jest Świadectwo Charakterystyki Energetycznej Budynków?

Jest to dokument informujący nas o jakości budynku lub lokalu z punktu widzenia zużycia energii w tych nieruchomościach. Jeżeli Świadectwo Charakterystyki Energetycznej Budynków wykazuje duże zużycie energii przez budynek lub lokal oznacza to, że będziemy ponosić wysokie koszty podczas użytkowania, eksploatacji nieruchomości. Natomiast, jeżeli omawiany dokument wykazuje niskie zużycie energii przez nieruchomość, koszty eksploatacji będą niskie, a my zaoszczędzimy pieniądze.

2. Kiedy Świadectwo Charakterystyki Energetycznej Budynków jest wymagane?

  •  Dla budynków, w których po 1 stycznia 2009 r. prawnie zakończono roboty budowlane (do wniosku o pozwolenie na użytkowanie lub zawiadomienia o planowanym przystąpieniu do użytkowania);
  •  Dla budynków, lokali zbywanych po 1 stycznia 2009 r. osobom trzecim lub udostępnianych im na zasadzie użyczenia, najmu, dzierżawy lub innych podobnych czynności;
  •  Dla wszystkich budynków niezwolnionych z obowiązku uzyskania świadectwa, jeśli po 1 stycznia   2009 r. zostały tak przebudowane lub wyremontowane, że zmieniła się ich charakterystyka energetyczna

3. Dla jakich nieruchomości nie jest wymagane Świadectwo Charakterystyki Energetycznej?

  •  podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
  •  używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej, 
  • przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata,
  • niemieszkalnych służących gospodarce rolnej, 
  •  przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/m2/rok, 
  •  mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku, 
  •  wolno stojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2. 

4. Na co zwrócić uwagę w Świadectwie Charakterystyki Energetycznej Budynków?

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku zawiera informacje dotyczące zapotrzebowania na energię wyrażone poprzez kilka wskaźników ( EP, EK, EU).
EP- najbardziej widocznym wskaźnikiem w świadectwie jest obrazowa wartość wskaźnika energii pierwotnej (EP) certyfikowanego obiektu, przedstawiona w formie tzw. „suwaka”, której wartość wyraża obliczeniową wartość zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną określający całkowitą efektywność energetyczną budynku. Uzyskanie małej wartości wskazują na nieznaczne zapotrzebowanie i tym samym wysoka efektywność oraz użytkowanie energii chroniącej zasoby i środowisko tj. energii odnawialnej ( np. energii słonecznej).
EK- dla przeciętnego użytkownika nieruchomości najważniejszym wskaźnikiem jest EK ( energia końcowa), na podstawie, którego można oszacować przyszłe koszty eksploatacji obiektu budowlanego. W praktyce wskaźnik EK określa ilość energii potrzebnej do ogrzania obiektu budowlanego, jego wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej, w obiektach budowlanych z klimatyzacją – dodatkowo chłodzenia, w budynkach użyteczności publicznej – dodatkowo oświetlenia. Im mniejsza jest wartość wskaźnika EK, tym bardziej energooszczędny jest dany obiekt budowlany, a tym samym niższe są koszty jego eksploatacji.
EU– ta wartość świadczy o jakości konstrukcji domu pod względem wskaźników cieplnych. Im mniejsza wartość EU, tym mniej ciepła tracimy przez przegrody zewnętrzne budynku i tym samym mniej energii potrzebujemy do ogrzania danej nieruchomości. Warto pamiętać – EU powinno być jak najmniejsze.
Jeżeli wartość EK jest niewiele większa od EU, znaczy to, że w domu przewidziano wysokosprawny kocioł, dobrze zaprojektowaną, izolowaną instalację oraz sterowanie systemem ogrzewania. Jeżeli EK jest znacznie większe od EU – oznacza to niską sprawność elementów układu ogrzewania i c.w.u. Wartość EK może być mniejsza od EU w przypadku zastosowania urządzeń o sprawności powyżej 100% (np. pompy ciepła)

UWAGA: Wydane Świadectwo Energetyczne ważne jest- dla danego stanu obiektu – przez okres 10 lat!