TERMOWIZJA

TERMOWIZJA opiera się na znanym zjawisku fizycznym polegającym na emitowaniu fal elektromagnetycznych przez każde ciało o temperaturze wyżej niż zero bezwzględne 0 K (-273,15oC) Pomiary termowizyjne polegają na pomiarze natężenia promieniowania cieplnego (zakres promieniowania podczerwonego) Intensywność promieniowania cieplnego jest proporcjonalna do temperatury ciała a wyniki pomiarów przedstawiane są w postaci kolorowego termogramu, gdzie poszczególnym wartościom temperatury przyporządkowane są określone kolory. Już bezpośrednia analiza termogramów umożliwia zlokalizowanie miejsc występowania oraz ilościowej oceny strat ciepła z badanych obiektów.

Pomiary termowizyjne wykonywane przez naszą firmę są zgodne z PN-EN 13187 (Właściwości cieplne budynków. Jakościowa detekcja wad cieplnych w obudowie budynku. Metoda podczerwieni.)