INFORMACJE PODSTAWOWE

TERMOMODERNIZACJA metodą wdmuchiwania (blow-in) pozwala na dotarcie do każdej przestrzeni, w której nie jest możliwe w ułożenie sposób tradycyjny izolacji. Docieplanie polega na wdmuchaniu izolacji w postaci sypkiej za pomocą specjalnego agregatu z wężem.
Materiał podawany jest pod ciśnieniem, co zapewnia dotarcie granulek materiału izolacyjnego do trudnodostępnych przestrzeni, przez specjalnie wykonane niewielkie otwory techniczne, w związku z czym metoda ta jest metodą mało inwazyjną.
W trakcie wykonywanych przez nas zleceń z zakresu termografii budynków nagminnie obserwowaliśmy błędy wykonawcze w zakresie braku ciągłości ocieplenia szczególnie na połączeniu izolacji pionowej ścian i połaci dachowych w rejonie murłaty osadzonej na zwieńczeniu ścian kolankowych.

W przypadku dociepleń tych miejsc i powierzchni skośnych poddasza w obiektach zamieszkałych metoda ta sprawdza się doskonale. Nie zachodzi konieczność demontażu materiałów okładzinowych, którymi wykończone są skosy tj. np. płyt kartonowo-gipsowych. W porównaniu z metodami klasycznymi jest to metoda bardzo szybka i czysta.

Wykonanie izolacji cieplnej poprzedzamy oględzinami stanu faktycznego. Wykonujemy specjalistyczne badania termograficzne poszerzone o wykonanie badań inspekcyjną kamerą endoskopową przestrzeni zamkniętych pozwalających precyzyjnie zdiagnozować i wskazać miejsca nieocieplone w celu dobranie rodzaju i właściwej grubości izolacji.

Wdmuchiwany luźny materiał termoizolacyjny polecany jest nie tylko do docieplenia poddaszy już użytkowanych. Można go z powodzeniem stosować w miejscach trudno dostępnych oraz wszędzie tam, gdzie izolacja materiałem w postaci mat czy płyt jest trudna do wykonania. Najczęściej sypką izolację wykorzystuje się do ocieplania stropodachów, poddaszy nieużytkowych, a także stropów drewnianych. Wypełnia się nią także szczeliny w ścianach trójwarstwowych z pustką powietrzną.

Uwaga: Prace związane z termomodernizacją muszą być za każdym razem rozważane indywidualnie i wymagają sporego doświadczenia w ocenie stanu technicznego dachu, ścian i stropów.

Metoda wdmuchiwania materiału izolacyjnego może też stanowić alternatywę dla tradycyjnego sposobu ocieplenia nowo budowanego domu, na etapie stanu surowego zamkniętego.

Najczęściej stosowane rodzaje materiałów ociepleniowych stosowanych metodami wdmuchiwania, to:
– granulat wełny mineralnej lub szklanej,
– ekofiber,
– granulowany styropianowy

GRANULAT WEŁNY

Granulaty wełny mineralnej (Paroc Gran, Rockwool) – posiadają niski współczynnik przewodzenia ciepła γ= 0,041 W/m², gęstość wynosi ok. 50÷100kg/m³. Produkty izolacyjne przez cały okres eksploatacji obiektów zachowują wszystkie właściwości fizyczne i chemiczne. Wytworzone z materiału nieorganicznego są odporne na działanie wody. Skutecznie więc zabezpieczają przed gromadzeniem się wilgoci. Z tego też powodu nie występują warunki do rozwoju mikroorganizmów i procesów gnilnych. Niepalna wełna mineralna stanowi doskonałą ochronę przeciwpożarową. Zapobiega także rozprzestrzenianiu się ognia, przez co chroni ludzkie życie oraz zapobiega poważnym stratom materialnym.


Granulaty wełny szklanej (Gulull, Therwoolin) – posiadają również niskie współczynniki przewodzenia ciepła γ= 0,034÷0,042 W/m² oraz dobre właściwości dźwiękochłonne. Są to materiały niehigroskopijne, niepalne, lekkie. Są również materiałami odpornymi na działanie gryzoni. Luźna wełna szklana osiada minimalnie.

EKOFIBER

Dane techniczne:
Zarówno produkt jak i technologia jego wytwarzania są w pełni ekologiczne. Polega ona na rozwłóknieniu celulozy zawartej w makulaturze gazetowej i jej mineralizacji związkami boru.

Uzyskany w ten sposób wyrób charakteryzuje się następującymi cechami:
• Postać – sypka, luźna włóknina montowana metodą wdmuchiwania bez strat technologicznych (100% wykorzystania materiału).

• Stosowane gęstości montażowe:
• stropodachy, poddasza nieużytkowe – 30÷35 kg/m3,
• połacie dachowe – 45÷50 kg/m3,
• ściany – 60÷65 kg/m3.
• Współczynnik przewodzenia ciepła l = 0,039 W/mK.

UWAGA :w przegrodach izolowanych EKOFIBREM nie należy stosować paroizolacji.

Najważniejsze cechy izolacji celulozowych:
– nietoksyczne, materiał czysty biologicznie i ekologicznie,
– odporne na bakterie, pleśnie, gryzonie, insekty,
– nie powoduje alergii,
– neutralnie elektrostatyczne (nie przyciąga drobin kurzu),
-bezzapachowe,
– wysoka odporność ogniowa,
– niski opór dyfuzyjny, nie stosujemy paroizolacji, materiał tzw.”oddychający”,
– doskonale wygłusza pomieszczenia,
– materiał lekki,
– nie osiadają z upływem czasu,
– zachowują parametry techniczne oraz użytkowe podczas eksploatacji,
– nie wymagają konserwacji.


Wartość izolacyjna
Cechą izolacji celulozowej jest bardzo niski współczynnik przewodzenia ciepła U. W połączeniu z metodą nadmuchową uzyskujemy warstwę izolacji o wysokich parametrach termoizolacyjnych z maksymalną redukcją mostków termicznych, którego występowania nie da się całkowicie wyeliminować przy tradycyjnym układaniu wełny mineralnej. Izolacja celulozowa wypełnia najwęższe szczeliny i miejsca, do których dostęp jest utrudniony, bądź niemożliwy. Uzyskujemy w ten sposób bezspoinową warstwę, ściśle przylegającą do elementów konstrukcyjnych budowli tj. legarów, stropu, krokwi etc. Biorąc pod uwagę wyżej wymienione cechy, izolacja nadmuchowa osiąga taki sam współczynnik U, przy niższych grubościach zasypanego materiału.

Sypki materiał termoizolacyjny z włókna celulozowego. Impregnowany jest związkami boru, dzięki czemu zachowuje odporność na działanie ognia, nie tylko sam nie ulega biodegradacji, ale nawet powstrzymuje rozpoczęty proces rozwoju pleśni i grzybów na konstrukcjach drewnianych. Ekofiber nie wymaga stosowania folii paroszczelnych i paroizolacyjnych. Zalecany jest w budownictwie szkieletowym. Izolację z ekofibru wykonuje się przez wdmuchiwanie na sucho lub przez natrysk na mokro. Do ułożenia izolacji potrzebny jest agregat wdmuchujący, wąż przesyłowy oraz specjalne końcówki natryskowe.
Popularniejsza i znacznie tańsza, jak również wydajniejsza i bardziej uniwersalna jest metoda sucha (ponad 90% realizacji). Materiał jest rozdrabniany i mieszany z powietrzem w agregacie, a następnie przesyłany wężem w przygotowane pustki w ścianach, stropach lub połaciach dachowych. Może być również wysypywany luzem na powierzchni stropodachu wentylowanego lub w przestrzenie w poddaszu nieużytkowym. Przykładowe, zalecane gęstości materiału w warstwie izolacyjnej: ściany 54-64 kg/m³, połacie dachowe 40-50 kg/m³, stropy nieużytkowe 30-35 kg/m³.
Izolacje metodą mokrą wykonuje się takim samym agregatem co wdmuchiwanie, wykorzystując dodatkową pompę wodną i dyszę natryskową. Włókna celulozowe zwilża się czystą wodą lub wodą z domieszką kleju. W ten sposób ociepla się zazwyczaj ściany.

GRANULAT STYROPIANOWY

Inaczej polistyren spieniony. Składa się z kuleczek, z których każda zawiera dziesiątki tysięcy zamkniętych komórek wypełnionych powietrzem. Dzięki takiej budowie charakteryzuje się bardzo dobrą izolacyjnością termiczną. Co możemy docieplać? Stropodachy wentylowane, przestrzenie nad sufitami podwieszanymi, ściany z pustką powietrzną, podłogi na legarach oraz przestrzenie za płytami gipsowo-kartonowymi. Istnieją sytuacje, gdy ta metoda jest jedyną możliwą, np. stropodach wentylowany o wysokości 10-15 cm lub nawet 40 cm – tutaj nie da się ułożyć izolacji ręcznie. Granulat styropianowy rozprzestrzenia się podobnie jak ciecz, dzięki czemu dobrze wypełnia najmniejsze zakamarki docieplanej przestrzeni.


Porównanie współczynnika przenikania ciepła U [W/m2K] warstw izolacyjnych wykonanych z różnych materiałów (źródło: Internet)

Grubość warstwy termoizolacyjnej [cm]
5
8
10
15
20
25
EKOFIBER
0,71
0,459
0,372
0,251
0,190
0,153
Styropian
0,81
0,526
0,426
0,289
0,218
0,176
Wełna mineralna
0,89
0,580
0,471
0,320
0,242
0,195